RM 40,624,800.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

RM 46,174,200.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

RM 0.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

RM 29,819,700.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

RM 30,191,400.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

RM 27,998,100.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

RM 1,352,400.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN KERJA RAYA

RM 1,156,500.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN KERJA RAYA

RM 1,144,800.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN KERJA RAYA

RM 4,773,300.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

RM 5,311,800.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

RM 0.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

322,122 Bakul

Jumlah bantuan bakul makanan 1.0 yang telah disampaikan

326,461 Bakul

Jumlah bantuan bakul makanan 2.0 yang telah disampaikan

412,158 Bakul

Jumlah bantuan bakul makanan 3.0 yang telah disampaikan

RM 777,900.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

RM 777,300.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

RM 889,500.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

RM 922,500.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN, DAN ALAM SEKITAR

RM 922,500.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN, DAN ALAM SEKITAR

RM 2,879,500.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN, DAN ALAM SEKITAR

RM 739,675.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh TUGAS-TUGAS KHAS (JKM)

RM 1,124,800.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh TUGAS-TUGAS KHAS (JKM)

RM 372,900.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh TUGAS-TUGAS KHAS (JKM)

RM 19,127,700.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RM 18,744,000.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RM 18,653,700.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RM 1,369,000.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

RM 1,113,300.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

RM 18,653,700.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

RM 0.00

Jumlah bantuan prihatin 1.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

RM 350,000.00

Jumlah bantuan prihatin 2.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

RM 500,000.00

Jumlah bantuan prihatin 3.0 yang telah disalurkan oleh KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

HAKCIPTA TERPELIHARA © KERAJAAN NEGERI SABAH